Voorwaarden onderhoudscontract

Hier vind je de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het onderhoudscontract.

– Bovenal zijn de algemene voorwaarden alsmede de betalings en leveringsvoorwaarden van kracht

– De overeenkomst geldt steeds voor één jaar, deze wordt stilzwijgend verlengd.

– De computer dient door ons allereerst gecontroleerd en indien noodzakelijk “op orde” gebracht te worden. Op orde brengen houd in dat virussen en spy-ware verwijderd worden en de computer moet functioneren conform de configuratie. Hierna kunnen de voordelen van het abonnement in werking treden.

– Wij adviseren over veilig computergebruik/beveiliging, zinvolle upgrading, goede “free-ware” als alternatief voor de veelal dure software pakketten: kortom wij trachten als specialist een gids te zijn in “computer-land”.

– De klant kan ten alle tijden contact met ons opnemen over vragen betreffende je computer en/of software, wij proberen dan zo snel als mogelijk te helpen. Contact opnemen kan via telefoon en/of e-mail.

– Op kleine hulpvragen als abonnee is een fair-use-policy van toepassing: maakt de klant er erg vaak gebruik van,  zijn de vragen niet zo klein, of gaan de vragen naar een niveau van specialismen dan zal er een rekening volgen voor de arbeidstijd. Uiteraard word de klat hierover geïnformeerd. Kleine hulpvragen zijn bijvoorbeeld: hoe doe ik dit of dat, waar kan ik dat vinden, ik krijg die en die melding, wat betekent dat, doe ik er verstandig aan dat pakket te gebruiken, enz.

– Wij kunnen gebruik maken van een free-ware pakket om – indien gewenst het computer(scherm) van de klant  vanuit ons kantoor te bedienen. Dit pakket word in overleg bij ons eerste bezoek geïnstalleerd. Het pakket wordt zo ingesteld dat de klant bewust een aantal handelingen dient uit te voeren voordat wij het scherm kunnen overnemen.

– Wij adviseren om persoonlijke data zeer regelmatig op bijvoorbeeld CD op te slaan. Wij wijzen iedere verantwoording af betreffende verlies van uw data. Garantie op b.v. een harde schijf geldt uitsluitend voor de hardware, niet voor de data. Reconstructie van data is – indien al mogelijk- een tijdrovende klus: voorkomen is beter dan genezen.

– Op niet door ons geleverde hardware kunnen wij geen garantie verlenen. In overleg met de klant wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en hoe verder te gaan: de keuze is altijd aan de klant.

– Op arbeidsloon word een korting aangeboden van 15% over het netto bedrag. Deze korting wordt niet direct op de rekening in mindering gebracht en is niet opeisbaar. Aan het einde van het abonnementsjaar zal de opgebouwde bonus in mindering gebracht worden op de eerstvolgende rekening(en) in het nieuwe abonnementsjaar. Zie je af van verdere samenwerking dan vervalt de opgebouwde bonus.

– Wij komen regelmatig (interval van 1 á 2 maanden) op afspraak aan huis/kantoor om de computer te checken. Wordt hier met regelmaat door de klant vanaf gezien dan behouden wij ons het recht de opgebouwde bonus te laten vervallen.

– Bij deze geregelde bezoeken wordt getracht huisbezoeken in de zelfde regio te combineren opdat alleen dan de verschuldigde transportkosten/voorrijkosten lager kunnen zijn.

– Bij acute problemen of aangevraagd bezoek, waar speciaal voor gereden moet worden, zijn volledige transportkosten/voorrijkosten verschuldigd.

– Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen en/of diensten.

 

 

Wat wij verwachten van de abonnee:

– Reparaties zijn uitsluitend á contant of via directe Paypal/iDeal betaling op www.digimaat.nl. In speciale situaties (na overleg) prompte overboeking binnen een week, maximaal binnen twee weken na factuurdatum. Bij overschrijding voortaan alleen á contant. Onze algemene leverings-, en betalingsvoorwaarden zijn ook hier van kracht.

– Wij installeren geen illegale software en gaan ervan uit dat de reeds geïnstalleerde software rechtmatig verkregen is.

– De klant is niet verplicht om onze adviezen over veilig computergebruik op te volgen. De praktijk leert ons echter dat de kans op problemen dan wel (veel) kleiner is.

Ons werk is specialistisch, wij nemen beslissingen op basis van vele jaren ervaring en staan achter onze keuzes. Wij zien graag dat de klant bij vragen, onduidelijkheden en mogelijke twijfels met ons contact opneemt teneinde tekst en uitleg te krijgen. Wij hechten aan het aan ons geschonken vertrouwen, wij werken er graag aan dat een klant klant blijft.

Pin It on Pinterest